Żubrówka nie jest pokarmem żubrów, a nazwę taką zawdzięcza wyłącznie pochodzeniu z „żubrowej puszczy”.

Skład pokarmu żubrów to w:
67% rośliny zielne, trawy i turzyce
33% pokarm pochodzenia drzewiastego (kora, gałęzie, liście)

95% czasu żerowania to żerowanie na runie leśnym . Na zgryzanie liści i młodych pędów przeznaczają 3% czasu żerowania, na spałowanie (obgryzanie) gałęzi poświęcają 2% czasu, głównie wczesną wiosną.

Żubry preferują otwarte przestrzenie: łąki, polany lub zręby. Żerując na runie leśnym, nigdy dłużej nie pozostają w tym samym miejscu, co umożliwia regenerację roślinności.

Więcej informacji: wisent.org