Na świecie żyje 7180 osobników, z czego w Polsce 1873 osobników (według danych z Księgi Rodowodowej Żubrów, stan na dzień 31. grudnia 2017r.).

Mapa rozmieszczenie żubrów na świecie