Określenie płci i wieku po sylwetce

Określenie wieku żubrów po rogach - sześć miesięcy

Żubry w wieku 6 miesięcy mają rogi proste, a w wieku 12 miesięcy lekko zagięte do środka. W tym wieku kształt i wymiary rogów samców i samic są bardzo zbliżone.

Określenie wieku żubrów po rogach - dwa lata

W wieku dwóch lat rogi samca są dłuższe i grubsze niż samicy. Samica ma rogi bardziej zagięte do środka.

Określenie wieku żubrów po rogach - trzy lata

U żubrów trzyletnich wymiary i kształt rogów samców i samic są wyraźnie zróżnicowane. Wszystkie wymiary rogów samców są większe. W tym wieku kończy się intensywny wzrost rogów.

Określenie wieku żubrów po rogach - cztery lata

U samców i samic czteroletnich rogi są w pełni wykształcone, o krzywiźnie typowej dla każdej płci.

Określenie wieku żubrów po rogach - siedem lat

Rogi żubrów siedmio i ośmioletnich osiągają maksymalne rozmiary.