Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23 kwietnia 2022 roku zmarł Prof. dr hab. dr h.c. Jerzy Kita, wieloletni Członek, Członek honorowy Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Pasjonat gatunku, zaangażowany w badania etiologii i patogenezy chorób żubra.

Odszedł człowiek skromy, życzliwy, nauczyciel i autorytet dla wielu pokoleń lekarzy weterynarii.

 Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Żubrów

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kościele Św. Rodziny w Kozienicach w dniu 29 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00. O godz. 9.00 planowany jest odjazd autokaru z SGGW – sprzed budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.