Miniony weekend zamknął serię transportów żubrów do Puszczy Boreckiej, dokąd przewieziono 5 osobników z zagród zlokalizowanych w kilku miejscach Polski. W zagrodzie pokazowej w Puszczy Boreckiej zamieszkały dwie dwuletnie samice POROSA i POJKA, jedna trzylatka POLIANSA, jedna czterolatka POLTANIA i czteroletni byk POTENCJAŁ II. Każdy osobnik przyjechał z innej hodowli, w tym Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, rezerwatu „Żubrowisko” w Jankowicach, zagrody żubrów w Bałtowie, Ośrodka Hodowli Żubrów w Niepołomicach oraz Zagrody Pokazowej Żubrów Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach. Kryterium wyboru żubrów był niski stopień pokrewieństwa, dzięki któremu spodziewane potomstwo będzie charakteryzowało się dużym zróżnicowaniem genetycznym. Zasili ono wolną populację żubrów bytującą na terenie Puszczy Boreckiej.

Transporty i rozładunek przebiegły bardzo sprawnie, aktualnie zwierzęta aklimatyzują się w nowym miejscu. Zagroda o powierzchni 7 ha porośnięta jest trawą, znajduje się w niej wodopój. Schronienie dają zadrzewienia.

Zagroda zostanie udostępniona zwiedzającym do końca czerwca.

Fot. Witold Sztuka