Rozpoczęliśmy proces przenoszenia zawartości czasopisma Żubr i jego ochrona Biuletyn (European Bison Conservation Newsletter) na platformę Open Journal System, w celu umieszczenia go na liście czasopism indeksowanych w bazie SCOPUS.

Nowa strona czasopisma znajduje się pod adresem http://ojs.wisent.org/

Od 2008 roku Biuletyn ukazywał się corocznie w związku z międzynarodową konferencją poświęconą żubrom, organizowaną przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. W roku 2020 rocznik Biuletynu nie został opublikowany ze względu na wybuch pandemii COVID-19 oraz przesunięcie planowanej na 2020 rok konferencji. W związku z ww. przesunięciem od 2021 roku Redakcja zdecydowała o uniezależnieniu publikacji Biuletynu od organizacja konferencji.

Poblikacja kolejnego zeszytu (Tom 14) zaplanowana jest na wrzesień (rok: 2022).