Pragniemy złożyć najserdeczniejsze gratulacje wszystkim pracownikom Nadleśnictwa Borki, którzy za sumienną opiekę nad żubrem zostali w dniu wczorajszym wyróżnieni Medalem im. Wiktora Godlewskiego. Nagroda przyznawana jest za zasługi dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej. Na przyznanym Nadleśnictwu Borki medalu widnieje dedykacja „za czynną ochronę żubra w Puszczy Boreckiej”. Nagrodę odebrała delegacja Nadleśnictwa – Nadleśniczy Tomasz Gałęzia oraz Krzysztof Żoch. Na wręczeniu nagrody pojawiła się także reprezentacja Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, które otrzymało Medal im. Wiktora Godlewskiego w 2017 roku.

Patronem nagrody jest Wiktor Godlewski, polski przyrodnik, ornitolog i uczestnik Powstania Styczniowego, za udział w którym został zesłany na Syberię. Podczas zesłania nie zaprzestał zgłębiać wiedzy przyrodniczej i ornitologicznej, a wraz z Benedyktem Dybowskim opracował innowacyjną metodę, która umożliwiła pomiar głębokości południowej niecki jeziora Bajkał. Medal imienia Godlewskiego ma za zadanie promocję działań na rzecz poznania i ochrony przyrody, szczególnie na terenie Mazowsza i Podlasia, a więc okolic, w których urodził się Wiktor Godlewski i w które powrócił po Syberii.