Jako organizacja pozarządowa zajmująca się żubrami pragniemy odnieść się do stwierdzeń zawartych w artykule Pana Macieja Chołodowskiego „Żubry hodowane na mięso dla pracowników Lasów Państwowych. Greenpeace alarmuje” z dnia 18 marca 2019. Ze względu na fakt, iż zamieszczono tam wypowiedzi pracowników Fundacji Greenpeace Polska przekazujemy to pismo także na adres Fundacji.
Na wstępie bardzo prosimy o nie używanie w odniesieniu do żubra sformułowania „gatunek łowny”. Żubr, jak Państwu wiadomo, do gatunków łownych nie należy (a przynajmniej nie należał w momencie tworzenia tego pisma), a takie go określanie wprowadza czytelnika w błąd. Jeśli uważają Państwo inaczej prosimy o wskazanie stosownej podstawy do stosowania takiej nomenklatury.
Profesor Wanda Olech nie jest jedynym autorem „Strategii ochrony żubra”. Dziwi nas także stwierdzenie, że górne limity liczebności stad określone w tym dokumencie oceniają Państwo jako pozbawione naukowego uzasadnienia. Wszystkie dokumenty strategiczne dla gatunku żubr opierają się o opublikowane wyniki badań naukowych.
Komisje hodowlane, o których piszą Państwo w artykule są spotkaniami specjalistów. Mają charakter doradczy i, faktycznie, nie ma na nie wstępu wolnego. Służą radą w procesie zarządzania populacją żubra, jednak nie są organem czy instytucją podejmującą decyzję. Udział w ich pracy jest możliwy dla osób powołanych na podstawie posiadanych kompetencji. Pani Małgorzata Górska nie została uwzględniona w składzie komisji tak jak nie zaproszono do niej wielu innych osób znających żubra ogólnie i nie mających eksperckiej wiedzy i doświadczenia z zakresu hodowli, ekologii, etologii, weterynarii czy innych zagadnień ważnych z punktu widzenia właściwej ochrony gatunku.
Faktem jest, że co roku wykonuje się odstrzały żubrów. Ich uzasadnienie jest zawarte w opiniach eksperckich. Ukazało się na ten temat już wiele wyjaśnień, stanowisk, artykułów (tych naukowych i tych popularnych), wszystko zostało zamieszczone w internecie i jest dostępne dla każdego chętnego czytelnika. Faktem jest także, że sprzedawane było mięso żubrze. Prawie 3 tony w ciągu 4 lat. 3000 kg/ 4 lata to 750 kg na rok. Dorosła samica waży 450 a samiec 750 kg. W ciągu 4 lat sprzedano mięso z około 2 żubrów na rok. Pieniądze ze sprzedaży mięsa trafiły do Lasów Państwowych, które przeznaczają na żubry milionowe kwoty. Czy sądzą Państwo, że dzięki temu „skandalicznemu procederowi” Lasy Państwowe zarabiają na żubrze? Czy większy szacunek okażemy eliminowanym żubrom gdy ich nadające się do spożycia mięso oddamy firmie utylizacyjnej tym samym generując dodatkowe koszty? Dodajmy, że cały proces odbywał się w sposób jawny, wysłano zapytania ofertowe, a ich wyniki zostały udostępnione. O jakim braku przejrzystości działań Lasów Państwowych Państwo piszą?
Od lat współpracujemy z Lasami Państwowymi w projektach, korzystając z ich środków i pomocy przy ochronie żubra. Z niepokojem patrzymy w przyszłość, ponieważ na instytucję w dużej mierze finansującą utrzymanie największego lądowego ssaka Europy spada fala krytyki pojedynczych organizacji, określających się enigmatycznie jako „głos społeczeństwa”. Lasy Państwowe nie wykonują pochopnych i chaotycznych ruchów w ochronie żubra, a postępują wedle zapisów długofalowego planu. Planu, którego słuszność potwierdzają liczby. Liczebność żubrów rośnie, a przecież o to nam wszystkim chodzi. Podajmy dla przykładu 20 ostatnich lat według Księgi Rodowodowej Żubrów.

ROK – LICZEBNOŚĆ ŻUBRÓW W POLSCE
1997 – 699
1998 – 703
1999 – 735
2000 – 717
2001 – 783
2002 – 804
2003 – 826
2004 – 873
2005 – 907
2006 – 966
2007 – 1070
2008 – 1107
2009 – 1170
2010 – 1224
2011 – 1238
2012 – 1299
2013 – 1377
2014 – 1432
2015 – 1565
2016 – 1698
2017 – 1873

Wyniki te osiągnięto z uwzględnieniem rokrocznie wykonywanych odstrzałów. Żubrowi specjaliści dbają, aby krajowa populacja była zdrowa, a ryzyko transmisji chorób pomiędzy populacjami było jak najmniejsze.
Czy weźmiecie Państwo odpowiedzialność za krajową populację żubra gdy Lasy Państwowe zrezygnują z utrzymania jego populacji? Czy, podobnie jak do tej pory, ograniczycie się do roli kontestatora nie proponując rozwiązań alternatywnych?

Warszawa, dn. 25 marca 2019 r.

Fot. Janusz Sochacki