W 2017 roku, po raz pierwszy na świecie, zespół pani profesor Anny Duszewskiej z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie uzyskał zarodki żubra metodą in vitro. Badania te stanowią część Banku Genów Żubra rozwijanego w ramach „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe”.
W miarę możliwości od każdej samicy eliminowanej pobierano jajniki post mortem. Następnie z pęcherzyków jajnikowych izolowano komórki ziarniste oraz niedojrzałe oocyty. Te pierwsze po kilkudniowej hodowli zamrażano i deponowano w banku komórek somatycznych, natomiast niedojrzałe oocyty poddawano procesowi dojrzewania w warunkach in vitro. Część z dojrzałych już oocytów witryfikowano w celu optymalizacji metodyki zamrażania, a pozostałe zapładniano plemnikami pochodzącymi z kriobanku plemników. Uzyskane w ten sposób zygoty hodowano in vitro do stadium moruli i blastocysty, a następnie zamrożono. Sprawdzono, że rozmrożone zarodki zachowują żywotność, co pozwoli na ich przeniesienie do biorczyń i w konsekwencji uzyskanie cieląt żubra.
W sumie pobrano jajniki od czterech eliminowanych samic i od każdej udało się uzyskać zarodki. W najbliższym czasie planowany jest transfer do matek zastępczych. Nad całym procesem czuwają wysokiej klasy specjaliści głównie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zachęcamy do obejrzenia filmu o prowadzonych badaniach.

Kliknij, aby wyświetlić.

Fot. Oliwia Janik