W dniu 29 stycznia w sejmowej sali im. Ignacego Daszyńskiego odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Temat przedstawiała sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Małgorzata Golińska oraz zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Marek Kajs. Wśród uczestników i zarazem prelegentów znajdowali się Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów Profesor Wanda Olech, a także Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego doktor Michał Krzysiak. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Bogusław Piątek, doktor habilitowany Wojciech Bielecki z Wydziału Nauk Weterynaryjnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doktor Marek Balcerak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członkowie Podlaskiej Izby Rolniczej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych Greenpeace, WWF i ClientEarth.

Po wysłuchaniu zaplanowanych prezentacji Dyrektora Kajsa, Profesor Olech oraz doktora Krzysiaka przewidziano czas na dyskusję. Głos zabrali członkowie organizacji pozarządowych oraz rolnicy, przedstawiając swoje pytania i wątpliwości, na które odpowiadali prelegenci.
Dyskusja trwałaby zapewne dłużej niż zaplanowane na posiedzenie 2 godziny, co bardzo nas cieszy. Zainteresowanie tematem żubrów jest dla nas budujące i motywujące. Takie właśnie spotkania stymulują naszą pracę. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także każdego zachęcamy do współpracy. Mamy nadzieję, że wkrótce uda się znów spotkać, porozmawiać, a może nawet wypracować wspólne rozwiązania.

Całość posiedzenia dostępna tutaj –> http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=6D00E5E8C1E1445AC125838C004C35CC&page=1

Zachęcamy do obejrzenia!

Fot. Katarzyna Borek