27 maja prof. Wanda Olech reprezentująca European Bison Conservation Center oraz dr Zuzanna Nowak z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie spotkały się z przedstawicielami organizacji pozarządowej Societatea Română de Sălbăticie. Ze strony rumuńskiej w spotkaniu wziął udział Adrian Hăgătiș, Dyrektor Generalny SRS i Alexandru Bulacu, Executive Director.

Cele organizacji to wyodrębnianie, ochrona i promocja obszarów dzikiej przyrody w Rumunii poprzez rozwój społeczeństwa rumuńskiego szanującego równowagę między zasadami ochrony środowiska, a działaniami społecznymi i gospodarczymi. Instytucja pełni rolę konsultanta przy różnych projektach reintrodukcji przeprowadzanych na terenie Rumunii.  

Spotkanie odbyło się w kontekście licznych starań o uratowanie gatunku Bison bonasus. Rozmowy dotyczyły poprzednich analiz genetycznych żubrów ponownie wprowadzonych do środowiska naturalnego w Rumunii. Wypracowano na przyszłość model współpracy pomiędzy stronami.  

Alexandru Bulacu, Executive Director SRS, a także członek IUCN oraz Bison Specialist Group podkreślił, że dla populacji branych pod uwagę niezbędne są dane genetyczne, dlatego cieszy się, że Rumunia ma szansę na prawdziwe partnerstwo z najlepszymi naukowcami w tej dziedzinie. Korelacja wszystkich danych w połączeniu z próbkami DNA udostępnionymi przez Bank Genów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapewni pełny obraz związków pomiędzy osobnikami należącymi do linii genetycznej obecnej w Rumunii.

Mając na uwadze rozwój i wzmocnienie europejskiej populacji żubrów czekamy na efekty współpracy!