W zeszły piątek, 8 czerwca, w Janowie Lubelskim odbyło się Święto Lasu. Po raz pierwszy jego obchody zorganizowano w 1933 roku w Wilnie. Polscy leśnicy jako inicjatorzy tego wydarzenia zamierzali pobudzić u rodaków miłość do lasu i poczucie za nie społecznej odpowiedzialności. Cieszące się dużą popularnością coroczne obchody Dnia Lasu przerwał wybuch wojny. Powrócono do jego organizacji w roku 1993. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, wydarzenie objął patronatem narodowym Prezydent RP Andrzej Duda.

Od 2001 roku, z kilkuletnią przerwą, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przyznaje wybranym osobom prestiżową nagrodę im. Adama Loreta, pierwszego Dyrektora Lasów Państwowych. W latach 30. XX wieku nakreślił wizję funkcjonowania organizacji. Według niej las pełni wiele różnorodnych funkcji, a produkcja drewna jest tylko jedną z nich.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • najlepsze zrealizowane przedsięwzięcie (zrealizowany zbiór przedsięwzięć) w zakresie popularyzacji, ochrony i doskonalenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz modelu organizacyjno-prawnego polskiego leśnictwa;
  • najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy podstawowej lub/oraz przydatności praktycznej, zakończona i zrealizowana na terytorium Polski praca naukowa dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa;
  • Człowiek Roku Polskich Lasów.

Miło nam poinformować, że członek honorowy SMŻ lek. wet. Mieczysław Hławiczka został w tym roku wyróżniony w I kategorii za działalność popularyzującą model ochrony przyrody w polskich lasach w aspekcie restytucji, hodowli i ochrony żubra.

Serdecznie gratulujemy!