W zeszłym tygodniu – 11 lipca 2018 r. pracownik i praktykanci Nadleśnictwa Lutowiska przeprowadzili zajęcia w terenie, które skierowane były do harcerzy z Hufca Sosnowiec. Zostały one przygotowane w formie biegu terenowego z fabułą podczas, którego młodzież mogła poznać zagadnienia związane z biologią i środowiskiem życia żubra europejskiego.

Zastępy otrzymały mapę z zaznaczonymi punktami. Zadaniem uczestników było dotarcie do każdego z nich i rozwiązanie znajdujących się tam zagadek. Za poprawne odpowiedzi otrzymywało się symbole związane z żubrem np. jego trop czy róg. Dodatkowo na trasie znajdowały się cztery „żubry” (organizatorzy), u których można było otrzymać wskazówki dotyczące lokalizacji „złotego balota” – ukrytego skarbu.

Gra opierała się na wykorzystaniu technik harcerskich m.in. umiejętności wyznaczania odpowiedniego azymutu w terenie czy szyfrów: liczbowego, „Gaderypoluki” i alfabetu Morse’a.

Zajęcia odbywały się na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Wokół szkółek” w miejscowości Smolnik. Wzięło w nich udział ponad 50 osób.

Tekst i zdjęcia: Marta Ziemniewicz