W poprzedni czwartek zakończyła się XVI międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca żubrów. Podobnie jak w latach poprzednich udało się pobić rekord liczby uczestników – w tym roku wykładów o żubrach miało okazję posłuchać około 220 osób z 13 krajów (Białoruś, Bułgaria, Czechy, Hiszpania, Holandia, Litwa, Mołdawia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Szwecja, Ukraina i oczywiście Polska). Poziom merytoryczny wydarzenia był bardzo wysoki, a program zróżnicowany i bogaty. Trudno wycenić korzyści z możliwości bezpośredniego kontaktu i wymiany poglądów między specjalistami z różnych państw, zaangażowanych w ochronę gatunku oraz zainteresowanych jego przyszłością.

Otwarcia konferencji dokonała prof. dr hab. Wanda Olech, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Wspomniała ona tych, których już z nami nie ma, a przyczynili się do stopniowego polepszenia sytuacji żubra i dzięki temu na zawsze wpisali się w jego historię.
Konferencję podzielono na 4 sesje referatowe, które poprowadzili prof. Krzysztof Anusz, prof. Wojciech Niżański, prof. Magdalena Larska i prof. Kajetan Perzanowski.

W ciągu dwóch dni wysłuchano kilkudziesięciu prezentacji, zarówno ogólnych, jak i bardzo szczegółowych. Szczególnie cieszy rosnący udział wystąpień osób spoza granic Polski, zaangażowanych w rozmaite prace przy żubrach w całej Europie.

Ciekawą prezentację, choć tylko pośrednio powiązaną z żubrami, przedstawił Miloslav Jirků z Biology Centre of the Czech Academy of Sciences. Opowiadał o wpływie zarządzania populacją żubra na żuki gnojowe, odpowiadające za recylkulację substancji organicznych w glebie.

Uczestnicy konferencji z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów Wojciecha Szostaka o żubrach wsiedlonych do Puszczy Augustowskiej na początku kwietnia bieżącego roku. Wypuszczone stado powiększyło się już o cielaka.

Duże zainteresowanie wzbudziło też wystąpienie prof. Duszewskiej dotyczące wstępnych badań nad utworzeniem banku oocytów, zarodków oraz komórek somatycznych żubra. Profesor opowiadała o obiecujących perspektywach jakie dało uzyskanie pierwszego zarodka żubra w warunkach in vitro. Podkreśliła, że prowadzone dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Leśnego badania pozwalają na zachowanie oraz zwiększenie potencjału rozrodczego żubra, a tym samym wspierają program ochrony tego gatunku.

Miłym zaskoczeniem był plakat Macieja Radomskiego, najmłodszego członka SMŻ. Przedstawił on subiektywny ranking zagród pokazowych żubrów w Polsce pod względem wielkości i ukształtowania wybiegu, udostępnione zwiedzającym informacje oraz atrakcje dodatkowe.

Część referatową konferencji zakończyło wystąpienie starszego specjalisty ds. łowieckich Marka Brańskiego z Nadleśnictwa Stuposiany. Zaprezentował on film prezentujący autorskie pomysły na urządzenia usprawniające obsługę stada żubrów. Ich przykładem jest innowacyjna odłownia, zlokalizowana przy zagrodzie pokazowej w Mucznem.
Podczas części terenowej uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić odłownię osobiście oraz porozmawiać z pomysłodawcą wielu rozwiązań w niej zastosowanych.

Na zakończenie konferencji prof. Wanda Olech ogłosiła miejsce kolejnej, XVII konferencji o żubrach. W przyszłym roku przypada 90 rocznica sprowadzenia do Białowieży byka linii białowiesko-kaukaskiej o imieniu Borusse. To właśnie wydarzenie uznaje się za początek restytucji tego gatunku. Kolejna międzynarodowa konferencja o żubrach nie może odbyć się w innym miejscu – do zobaczenia za rok w Białowieży!

Zdjęcia: Elżbieta Sendecka