W związku z realizacją projektu ” Co kupować aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku kształtowania proekologicznych postaw konsumenckich” poszukujemy eksperta, który opracuje wkład do  materiałów edukacyjnych (rozdział o mleku)  przygotowywane w ramach projektu.

Formularz ofertowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia a także niezbędnymi załącznikami – do pobrania

Formularz-zapytania ofertowego mleko ekspert

Podpisane dokumenty należy przesłać w terminie do 10 czerwca 2024 (do końca dnia) na adres edukacja@smz.waw.pl

Post powstał w ramach umowy nr 287/2023.Wn-50/EE-ee/D z dnia 01.06.2023 r. dofinansowanej ze środków NFOŚiGW. Za jego treść odpowiada Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.