Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów i animacji na stoisku Stowarzyszenia Miłośników Żubrów podczas 6 wydarzeń plenerowych w latach 2023/ 2024, w ramach projektu „Co kupować, aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku proekologicznych postaw konsumenckich”.

Poszukujemy dwóch trenerów na każde z wydarzeń.

Formularz ofertowy wraz z niezbędnymi załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia znajduje się tutaj

Formularz-zapytania ofertowego. trenerzy wydarzenia plenerowe

Pobierz wersję pdf

Ofertę należy złożyć do dnia 19 września 2023 r. do godziny 13.00 na adres email: edukacja@smz.waw.pl