W dniach 21 i 22 września br. odbyła się seria spotkań ze społecznością lokalną pn. „Leśne Seminaria Naukowe dla mieszkańców Koszalina i okolic”. Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych odwiedziła Prezes stowarzyszenia Prof. Wand Olech wraz z trenerami prowadzącymi warsztaty w ramach projektu „Co kupować aby chronić bioróżnorodność. Wsparcie edukacji w kierunku proekologicznych postaw konsumenckich”, który od czerwca br. realizuje nasze stowarzyszenie. Oprócz uczniów szkół nasz zespół odwiedził także Bibliotekę Miejską w Koszalinie.

Celem projektu jest  podnoszenie świadomości społecznej na temat wpływu codziennych wyborów konsumenckich na różnorodność biologiczną, dobrostan zwierząt i zmiany klimatyczne oraz kształtowanie proekologicznych postaw w życiu codziennym a także wyposażenie nauczycieli i innych edukatorów w gotowe scenariusze do prowadzenia zajęć z osobami o szczególnych potrzebach.

Projekt ”Co kupować, aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku proekologicznych postaw konsumenckich” otrzymał  dofinasowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skierowany jest do nauczycieli, edukatorów oraz opiekunów dzieci w szkole podstawowej (kl. IV-VIII).

W sumie w wydarzeniu uczestniczyło około 500 osób.