Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie konsultacji eksperckich w zakresie pracy z osobami o szczególnych potrzebach, w tym z osobami z niepełnosprawnościami, w latach 2023/ 2024, w ramach projektu „Co kupować, aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku proekologicznych postaw konsumenckich”.
Ofertę należy złożyć do dnia 30 października 2023 r. do godziny 12.00 na adres email: edukacja@smz.waw.pl

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami