Z uwagi na brak ofert w  odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie, ponownie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji serii 5 ok. 90 minutowych webinariów tłumaczonych na PJM, a także nagranie 3 ok. 40 minutowych lekcji edukacyjnych, w ramach projektu „Co kupować, aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku proekologicznych postaw konsumenckich”, dofinasowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

Oferty należy przesyłać do 1 grudnia do końca dnia.

Formularz-zapytania ofertowego-Organizacja webinariów

Opis przedmiotu zapytania ofertowego-Organizacja webinariów