W związku z realizacją projektu ” Co kupować aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku kształtowania proekologicznych postaw konsumenckich” poszukujemy ilustratora materiałów edukacyjnych przygotowywanych w ramach projektu.

Formularz ofertowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia a także niezbędnymi załącznikami do pobrania

Formularz-zapytania ofertowego_grafika

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r. do godziny 12.00 na adres edukacja@smz.waw.pl