W związku z realizacją projektu ” Co kupować aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku kształtowania proekologicznych postaw konsumenckich” poszukujemy eksperta, który opracuje wkład do materiałów edukacyjnych (rozdział dotyczący drewna)  przygotowywanych w ramach projektu.

Formularz ofertowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia a także niezbędnymi załącznikami – do pobrania

Formularz-zapytania ofertowego_ekspert drewno

Ofertę należy złożyć do dnia 22 stycznia 2024 r. (do końca dnia) na adres email: edukacja@smz.waw.pl