18 stycznia 2024 roku  w Nadleśnictwie Hajnówka odbyło się spotkanie prof. Wandy Olech, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów oraz rolników z powiatu hajnowskiego i bielskiego.
Spotkanie było poświęcone dobrostanowi populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej i jej okolic. Prof. Wanda Olech przedstawiła program, który umożliwia współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem, naukowcami, rolnikami i leśnikami w celu ochrony i zarządzania populacją żubrów w naszym rejonie. W czasie spotkania  Alina Ojdana, Prezes Związku Zawodowego Rolnictwa „Korona” poinformowała o spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Ministerstwa Rolnictwa.
Prof. Wanda Olech wyraziła chęć współpracy i pomocy rolnikom w celu przedstawienia programu relokacji i zarządzania populację żubrów.
Liczymy na współpracę i zrozumienie wszystkich zainteresowanych osób jak i instytucji.
zdj. Nadleśnictwo Hajnówka