Projekt „Co kupować, aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku proekologicznych postaw konsumenckich” ma na celu edukację na temat wpływu naszych codziennych wyborów na różnorodność biologiczną oraz promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie. Realizowany jest dzięki dofinasowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  • Projekt zakłada opracowanie materiałów edukacyjnych w formie e-learningu oraz podręcznika zawierającego gotowe scenariusze zajęć, które zostaną udostępnione na specjalnie stworzonej platformie edukacyjnej.
  • Planowane jest 16 warsztatów skierowanych do nauczycieli ze szkół integracyjnych, edukatorów przyrodniczych oraz pracowników bibliotek publicznych i ośrodków kultury z całej Polski.
  • tematyka warsztatów będzie obejmować ochronę bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem wpływu codziennych wyborów konsumenckich na różnorodność biologiczną oraz klimat.
  • projekt ma na celu nie tylko zwiększenie świadomości społecznej na temat konieczności dbania o bioróżnorodność, ale również praktyczne wyposażenie nauczycieli i innych edukatorów w narzędzia do prowadzenia zajęć związanych z ekologią i ochroną środowiska.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na Facebooku stowarzyszenia!!