Stowarzyszenie Miłośników Żubrów poszukuje dwóch trenerów do prowadzenia warsztatów edukacyjnych i animacji na stoisku Stowarzyszenia Miłośników Żubrów podczas Dnia Żubra w Lutowiskach, w dniu 12 sierpnia 2023 r., w ramach projektu „Co kupować, aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku proekologicznych postaw konsumenckich”.

Zadaniem osoby prowadzącej warsztaty (trenera) będzie prowadzenie edukacji osób odwiedzających stoisko Stowarzyszenia Miłośników Żubrów podczas imprezy plenerowej w Lutowiskach. Trener powinien posiadać wiedzę o żubrach pozwalającą na przekazywanie informacji, odpowiadanie na pytania odwiedzających oraz na swobodne korzystanie z pomocy edukacyjnych używanych podczas eventu tj. elementy szkieletu żubra, quizy i krzyżówki wiedzy o przyrodzie i wybranych gatunkach zwierząt, bioróżnorodności i ochronie przyrody oraz zagrożeń dla różnorodności biologicznej płynących z powszechnych wyborów konsumenckich. Wiedza potencjalnego kandydata zostanie zweryfikowana podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Miejsce wykonywania usługi: Plac festynowy i chata pod Florianem w Lutowiskach

Czas: od godziny 9.00 do godziny 15.00 w dniu 12 sierpnia 2023 r. (6 godzin pracy)

Wymogi formalne:

Trener musi być osobą pełnoletnią oraz posługiwać się płynnie językiem polskim.

Kryteria wyboru trenera

Kryterium „Doświadczenie”:

Trener powinien brać udział w minimum 3 warsztatach plenerowych jako osoba prowadząca. Doświadczenie trenera będzie weryfikowane na podstawie pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunku wymienionego w kryterium „Doświadczenie”. Pisemne oświadczenie należy załączyć wraz z ofertą.

Kryterium „Wiedza”:

Spośród otrzymanych ofert spełniających wymogi formalne wyłonieni zostaną kandydaci, których wiedza zostanie zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w formie online). Po rozmowach kwalifikacyjnych Zamawiający wyłoni maksymalnie 2 osoby (trenerów) do prowadzenia warsztatów podczas planowanej imprezy plenerowej.

Ofertę (wraz z wymaganym załącznikiem) należy złożyć do dnia 11 sierpnia 2023 r. do godziny 12.00 na adres email: bison@smz.waw.pl na załączonym formularzu zgłoszeniowym.

Formularz-zapytania ofertowego-Dzień żubra Lutowiska 23