W dniu 9 grudnia 2022 roku wzięliśmy udział w 49 Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych SGGW. Przegląd zorganizowany był przez Koło Naukowe Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych, działające na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW. W ramach wydarzenia Stowarzyszenie Miłośników Żubrów przygotowało warsztaty dla studentów pod hasłem „Zażubrzyć Polskę, ale jak?”. Studenci zapoznali się m.in. z aktualną sytuacją żubra w Polsce. Przybliżyliśmy im również zakres działalności Stowarzyszenia.

Studenci otrzymali następnie zadania edukacyjne do pracy w grupach zgodnie z tematem warsztatów.

Dyskusja była ciekawa i kreatywna. Wymieniliśmy cenne informacje i pomysły na tematy edukacyjne związane z żubrem.