W dniach 7 i 8 grudnia 20222 w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie odbyły się warsztaty dotyczące edukacji na temat żubra. Spotkanie adresowane było do obecnych oraz przyszłych jednostek opiekujących się na swoim terenie żubrami. Warsztaty miały służyć udoskonalaniu żubrowej edukacji i wymianie doświadczeń pomiędzy edukatorami. Podczas spotkania edukatorzy mieli okazję do dyskusji na temat rodzaju i zakresu działań edukacyjnych dotyczących czynnej ochrony żubra. Wysłuchali oni także wykładu prof. Wandy Olech na temat  aktualnej sytuacji żubra w Polsce oraz historii restytucji tego gatunku. Ponieważ celem warsztatów była wzajemna inspiracja, uczestnicy z doświadczeniem w opiece nad żubrami zaprezentowali krótko jak edukują społeczeństwo w swoich jednostkach. Po prezentacjach doświadczonych edukatorów rozpoczęto pracę w grupach nad opracowaniem potrzebnych narzędzi edukacyjnych dla różnych grup docelowych.