Prezentujemy drugi spot edukacyjny – „Jak bezpiecznie obserwować żubry?”

Żubry nie są agresywne w stosunku do ludzi. Nigdy nie wiemy jednak, w jaki sposób zachowa się dzikie zwierzę, gdy podejdziemy za blisko.

Obejrzyj film

 

Jest to jeden z dziesięciu spotów edukacyjnych podnoszących ciekawe i istotne kwestie z życia żubrów.

Spoty zrealizowano w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności.

Wszystkie spoty znajdują się na kanale YouTube Stowarzyszenie Miłośników Żubrów