Żubry wymagają ochrony z powodu niskiej zmienności genetycznej, zagrożeń zdrowia i fragmentacji siedlisk, z jaką mamy do czynienia we współczesnej Europie.

Ochrona żubra opiera się na badaniach naukowych, które ukierunkowują i wspierają działania prowadzone w zagrodach hodowlanych oraz strategiczne decyzje dotyczące zakładania i prowadzenia stad wolnościowych.

Najnowsze publikacje naukowe dotyczące żubra są prezentowane w krótkiej, opisowej formie na stronie https://wisent.org/k/publikacje/

 

 

Dane do prowadzenia badań  naukowych pozyskiwane są w wyniku realizacji monitoringu genetycznego, telemetrycznego oraz genetycznego. Prowadzone są obserwacje osobników w zagrodach oraz w stadach wolnościowych. Szczegółowo analizuje się informacje napływające od hodowców i opiekunów stad publikowane corocznie w zeszytach Księgi Rodowodowej Żubrów.

Analiza danych prowadzona jest przez naukowców z instytutów krajowych, we współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Wyniki badań naukowych publikowane są w czasopismach o międzynarodowym zasięgu, co przyczynia się do lepszej ochrony żubra oraz szerzenia najlepszych praktyk, które mogą posłużyć również zarządzaniu populacjami innych dużych ssaków roślinożernych.

Zachęcamy do odwiedzania strony https://wisent.org/k/publikacje/