W styczniu u krowy „Karpiny” wymieniono obrożę telemetryczną. W celu wymiany obroży tak samo jak w przypadku jej zakładania po raz pierwszy, zwierzę poddawane jest immobilizacji. To najbezpieczniejsza zarówno dla ludzi jak i zwierząt metoda unieruchamiania żubrów. Immobilizacja dokonywana jest poprzez wystrzelenie z broni pocisku ze środkiem usypiającym. Takie czynności zawsze dokonywane są przez lekarza weterynarii, mającego do tego uprawnienia. Odpowiednio dobrana dawka anestetyku pozwala na bezinwazyjne uśpienie i łatwe wybudzenie żubra, nie pozostawiając uszczerbku na jego zdrowiu. Dzięki wymianie obroży z nadajnikiem telemetrycznym możliwe jest dalsze śledzenie stada żubrów bytujących na terenie Nadleśnictwa Żednia.

Ponadto zakupiona z funduszy projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” fotopułapka pozwoli podpatrywać, co aktualnie dzieje się w stadzie. Dzięki tym działaniom możliwe jest bieżące monitorowanie  żubrów wiosną i latem gdy przestają one korzystać z miejsc dokarmiania. Leśnicy  z utęsknieniem będą czekać, aż do jesieni, kiedy całe stado wróci do „leśnej stołówki”.

 

Autor zdjęć: Justyna Bójko