W dniu 20 maja w Nadleśnictwie Baligród dokonano eliminacji żubra – byka w wieku około 18 lat, z powodu zaawansowanej telazjozy. Eliminacja odbyła się w obecności lekarza weterynarii, który niezwłocznie przeprowadził sekcję zwłok zwierzęcia.  Ważący około 800 kg byk, miał gałki oczne w dużym stopniu porażone nicieniem z rodzaju Thelazja.

Biorąc pod uwagę stadium choroby oraz zaawansowany wiek żubra, jak również fakt, że pochodził on ze stada wolnościowego stwierdzono brak rozwiązań alternatywnych i dokonano odstrzału zwierzęcia.  Przypomnijmy, że telazjoza jest obecnie jednym z największych zagrożeń dla populacji żubra. W przypadku zwierząt dzikich brak jest możliwości leczenia, a sama choroba przysparza zwierzętom wielu cierpień gdyż stopniowo doprowadza do ślepoty. Pasożyty przenoszone są przez muchy a zatem także zahamowanie rozprzestrzeniania choroby w wolnej populacji żubrów jest właściwie niemożliwe. Obecnie jedyną i najskuteczniejszą metodą walki z telazjozą jest obserwacja i eliminacja zarażonych osobników. Istotnym elementem prewencyjnym jest także nie dopuszczanie do przegęszczenia stad, ponieważ w zbyt licznym stadzie ułatwiona jest transmisja pasożyta i szybko zarażane są kolejne osobniki.

Grafika Magdalena Pasiniewicz

Fot. Archiwum Nadleśnictwa Baligród