W dniu 3 września 2020 odbyło się w Augustowie kolejne spotkanie koordynatorów Projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce“.  W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek Lasów Państwowych będących partnerami projektu, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Spotkanie poprowadzili członkowie zespołu projektowego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.  W czasie warsztatów omówiono między innymi najczęstsze błędy popełniane podczas przygotowywania wniosków o płatność, realizacji umów oraz udzielania zamówień publicznych. Koordynator projektu prof. Wanda Olech poinformowała uczestników o aktualnej sytuacji populacji żubra w Polsce i najbliższych planach jak m.in. utworzenie nowego stada wolnego w Lasach Janowskich oraz dwóch zagród pokazowych w Nadleśnictwach Supraśl i Dwukoły. Uczestnicy zostali także poinformowani o obowiązkach i możliwościach w zakresie promocji projektu. Spotkanie miało na celu usprawnienie współpracy między partnerami projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas spotkania.

Informacje o projekcie.Wanda Olech

Spotkanie koordynatorów,L.Stempkowska