Stowarzyszenie Miłośników Żubrów zaprasza  na warsztaty on-line

pt. „Czynna ochrona populacji żubra”, które odbędą się w dniu  29 października br. 

Celem warsztatów jest przedstawienie społeczności lokalnej żubra – gatunku wymagającego ochrony czynnej, w związku z planami jego reintrodukcji  w Nadleśnictwie Gołdap.

 

Program warsztatów

10:00 – rozpoczęcie warsztatów, „Historia i aktualna sytuacja gatunku” – Wanda Olech, SGGW

10:40 – Opieka nad wolną populacją żubra w Puszczy Boreckiej – Krzysztof Żoch, Nadleśnictwo Borki

11:20 – Kompleksowa ochrona żubra w Polsce, doświadczenie w opiece nad nowo utworzonym stadem – Joanna Jadeszko, Adam Sieńko, Nadleśnictwo Augustów

11:50 – przerwa kawowa

12.10 – Żubry w Puszczy Romnickiej – Nadleśnictwo Gołdap

12:40 – Monitoring populacji żubra w ramach realizowanych projektów – Daniel Klich, SGGW

13.30 – Wizerunek żubra i promocja jego ochrony – Lidia Sternik-Stempkowska, SGGW

14.00 – dyskusja i zakończenie

 

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału poprzez formularz  do 27 października 2020 roku.