Serdecznie zapraszamy na warsztaty on-line 

      Czynna ochrona populacji żubra  

5 listopada 2020 r.

 

Celem warsztatów jest przedstawienie społeczności lokalnej żubra – gatunku wymagającego ochrony czynnej, w związku z planami jego reintrodukcji  w Nadleśnictwie Janów Lubelski.

 

 

Program warsztatów

11:00- rozpoczęcie warsztatów, „Historia i aktualna sytuacja gatunku” – Wanda Olech, SGGW

11:40 – Opieka nad wolną populacją żubra w Puszczy Boreckiej – Krzysztof Żoch, Nadleśnictwo Borki

12:20 – Kompleksowa ochrona żubra z Polsce, doświadczenie w opiece nad nowo utworzonym stadem – Joanna Jadeszko, Adam Sieńko, Nadleśnictwo Augustów

12:50 – przerwa kawowa

13.10 – Żubry w Lasach JanowskichNadleśnictwo Janów Lubelski

13:40 – Monitoring populacji żubra w ramach realizowanych projektów – Daniel Klich, SGGW

14.30 – Wizerunek żubra i promocja jego ochrony – Lidia Sternik-Stempkowska, SGGW

15.00- dyskusja i zakończenie

 

Prosimy o zgłaszanie udziału poprzez formularz do 3 listopada 2020 roku.