W dniu 5 listopada 2019 r. pięć żubrów wyruszyło do zagrody w Suchy Forest w Szwajcarii, którą opiekuje się tamtejsze stowarzyszenie „Association Bison d’Europe de la Forêt de Suchy“ https://www.bisons-suchy.ch.

Cztery krowy POZIOMKA II, POŁAMANA, PLUSZKA i POLA IV pochodzące z rezerwatu „Żubrowisko“ w Pszczynie-Janowicach oraz jeden byk POSEŁ II z Ośrodka Hodowli Żubrów w Niepołomicach dobrze zniosły liczącą około 1500 km podróż. Do transportu żubrów użyto specjalnych drewnianych skrzyń, dostosowanych do wymiarów każdego zwierzęcia. Skrzynia dla bezpieczeństwa żubra ogranicza jego ruchy, ale może on się w niej wygodnie położyć. Podczas postojów zwierzęta są karmione i pojone. Choć żubry stosunkowo łatwo adaptują się do nowych warunków, po przybyciu na miejsce przebywać będą jeszcze w mniejszej zagrodzie aklimatyzacyjnej, gdzie muszą odbyć trzy tygodnie kwarantanny.  Po pomyślnej aklimatyzacji żubry zostaną wypuszczone do zagrody w Suchy Forest, gdzie będą miały do dyspozycji teren o łącznej powierzchni 50 hektarów z możliwością powiększenia do 200 ha.

Działanie zrealizowano w ramach „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe”, którego jednym z kluczowych celów jest rozmieszczanie żubrów i tworzenie małych populacji zwierząt w Polsce oraz w Europie.

Wymiana i transport żubrów między ośrodkami hodowlanymi w kraju i zainteresowanymi ośrodkami za granicą, realizowana jest przez SGGW pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Specjaliści czuwają nad doborem zwierząt oraz nad przebiegiem transportu. Głównym celem wymiany jest zwiększenie aktualnego zasięgu gatunku oraz stworzenie dla niego nowych stanowisk. Transporty żubrów mają również na celu uniemożliwienie kojarzenia zwierząt w bliskim pokrewieństwie, co jest kluczowe przy hodowli gatunku o tak małej zmienności genetycznej.

Jak wynika z Księgi Rodowodowej żubrów 2018 oprócz przywiezionych w listopadzie z Polski, w Szwajcarii przebywa jeszcze 38 osobników tego gatunku należących do linii białowiesko-kaukaskiej, w pięciu ogrodach zoologicznych (stan na 31.12.2018). Nowe stado w lesie Suchy ma do swojej dyspozycji znacznie więcej terenu niż inne i do tego jest jedynym należącym do linii nizinnej.

Przypomnijmy, że w 2018 roku odbyły się cztery transporty żubrów do Hiszpanii, podczas których łącznie przewieziono 26 osobników. Rok wcześniej, odbył się jeden transport podczas którego, granicę Polski opuściło 8 żubrów.

W sumie od 1935 roku 458 żubrów z Polski wspomogło restytucję tego gatunku poza granicami naszego kraju.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z podróży żubrów do Szwajcarii oraz ich pierwszych chwil po opuszczeniu skrzyń transportowych.