Za nami XVII międzynarodowa konferencja naukowa o żubrach, czyli najważniejsze wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. W tym roku wzięły w nim udział 222 osoby, które przyjechały z 13 krajów (Białoruś, Czechy, Dania, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Polska, Rosja, Rumunia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania). Sesje referatowe odbywały się w dniach 5-6 września 2019 r., podczas których zostały zaprezentowane 42 wystąpienia oraz 29 postery.

W trakcie pierwszego dnia konferencji odbyły się trzy sesje referatowe, prowadzone kolejno przez prof. dr hab. Kajetana Perzanowskiego, dr Adama Kwiatkowskiego oraz dr hab. Krzysztofa Anusza (prof. SGGW). Wieczorem uczestnicy wspólnie udali się na uroczystą kolację, podczas której zostały przez Panią prof. dr hab. Wandę Olech wręczone wyróżnienia dla osób oraz instytucji zasłużonych za działalność na rzecz żubrów w Polsce.

Drugi dzień został rozpoczęty sesją posterową, później uczestnicy mieli możliwość obejrzenia żubrów podczas sesji terenowej na terenie Rezerwatu Pokazowego Żubrów w Białowieży. W godzinach popołudniowych odbyła się najbardziej wyczekiwana IV sesja referatowa poświęcona tematom związanym ze stanem zdrowia największych ssaków Europy, którą poprowadziła prof. dr hab. Bożena Moskwa.

W sobotę część uczestników konferencji udała się jedną z dwóch wycieczek – do Rezerwatu Ścisłego oraz Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego lub zwiedzić białoruską część puszczy.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za przybycie!