Za miesiąc spotkamy się po raz siedemnasty na Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej żubrom. Została ona objęta patronatem Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
Zachęcamy do zapoznania się z ostatecznym programem wystąpień.

Program ostateczny konferencji