W okresie zimowym opieka nad żubrami koncentruje się na zapewnieniu im pożywienia oraz inwentaryzacji gromadzących się w miejscach dokarmiania zwierząt. Część żubrów wychodzi poza obszar kompleksu leśnego, powodując szkody w uprawach rolnych. W celu ich minimalizacji od wielu lat prowadzona jest akcja zimowego dokarmiania żubrów. Dokarmianie pozwala także na obserwację i ocenę zdrowia zwierząt. Jest to też okazja do obserwacji przychówku i oszacowania przyrostu populacji. Zimowe dokarmianie jest często jedyną szansą do przeprowadzenia rzetelnej inwentaryzacji żubrów na terenie całego kraju, gdyż wiosną duże zgrupowania tych zwierząt rozpadają się i rozchodzą do kompleksów leśnych, co znacznie utrudnia ich wytropienie, właściwe policzenie i ocenę stanu zdrowia.

W obecnym sezonie zimowym na terenie Nadleśnictwa Hajnówka rozpoczęto dokarmianie z początkiem listopada. Dwa razy w tygodniu lub częściej w stałych miejscach gromadzenia się żubrów wykładana jest karma. W ciągu trwania sezonu zimowego, wykładane będzie siano, sianokiszonka, buraki pastewne oraz kostki soli do lizawek w celu dostarczenia mikroelementów. Żubry korzystają też na bieżąco z siana złożonego w brogach, pochodzącego z koszenia łąk wykonanego w okresie letnim.

Zimowe dokarmianie prowadzone jest dzięki funduszom unijnym oraz ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu Lasów Państwowych, w ramach aktualnie prowadzonych projektów: „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” oraz „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.

Fot. W.Furmanek