2 lutego  obchodzony jest  Światowy Dzień Mokradeł. Hasło tegorocznego święta to „Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody”. Mokradła to naturalne rezerwuary wody oraz pochłaniacze dwutlenku węgla. Są one także niezwykle ważnym siedliskiem roślin i zwierząt. Nie chodzi tu tylko o wodę potrzebną do picia ale także do przeprowadzenia cykli rozwojowych, jak ma to miejsce np. u płazów czy owadów. Tam gdzie jest więcej owadów, naturalnie więcej jest także ptaków, nietoperzy i innych cennych gatunków żywiących się nimi. Mokradła zatem bezsprzecznie wpierają różnorodność biologiczną.
Źródłem wody pitnej dla żubrów są małe cieki i oczka wodne oraz naturalne strumienie. Żubry nie muszą pić codziennie, zwłaszcza w deszczowe dni dodatkowe źródło wody nie jest im niezbędne. Zimą jako źródło wody świetnie sprawdza się śnieg.
W ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” finansowanego z Funduszy Europejskich tworzone są naturalne wodopoje, śródleśne i śródpolne oczka wodne, z których oprócz żubrów ochoczo korzystają inne zwierzęta. Te rekultywowane lub budowane dla żubrów zbiorniki stają się małymi centrami bioróżnorodności, gromadzącymi wodę w lesie.
Czynna ochrona żubra daje pozytywne efekty w postaci wzrostu różnorodności biologicznej na terenach jego występowania. Śmiało możemy zatem nazwać żubra gatunkiem parasolowym.