Zespół naukowców określał w pracy badawczej aktualną częstość występowania przeciwciał przeciwko patogenom, o których wiadomo, że potencjalnie wpływają na rozrodczość, co potwierdzone jest u bydła. W tym celu zbadano próbki surowicy od 183 żubrów, pochodzących z różnych części Polski. Próbki badano na obecność przeciwciał przeciwko Chlamydia spp., Coxiella burnetti, Leptospira interrogans, Neospora caninum i Toxoplasma gondii. Otrzymane wyniki analizowano dla stad w zagrodach i populacji wolno żyjących, z uwzględnieniem wpływu czynników demograficznych, takich jak wiek i płeć. Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi wynikami tych badań, które opublikowano czasopiśmie BMC Veterinary Research.

Didkowska A., Klich D., Hapanowicz A., Orłowska B., Gałązka M., Rzewuska M., Olech W., Anusz K.  2021. Pathogens with potential impact on reproduction in captive and free-ranging European bison (Bison bonasus) in Poland – a serological survey.