Profesor Wanda Olech zaniepokojona przyszłością gatunku żubr Bison bonasus skierowała list do Pani Stelli Kyriakides Komisarza UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności.
Powodem niepokoju jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady 2016/429 i uchylające niektóre inne akty w tej dziedzinie („Prawo o zdrowiu zwierząt”).
Wskazane pismo wraz z obszernym stanowiskiem opiekunów żubrów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Miłośników oraz Centrum Ochrony Żubra (European Bison Conservation Center) wyraża troskę o odpowiednią ochronę gatunku w ramach przyjętego Rozporządzania oraz obszary zagrożeń i propozycje zmian.

Jak czytamy w treści oświadczenia:

Nowe jednolite europejskie prawo dotyczące zdrowia wszystkich zwierząt w niewoli zostało stworzone przez połączenie istniejących europejskich i międzynarodowych przepisów dotyczących zdrowia zwierząt. Prawo to dotyczy zwierząt w niewoli, w tym gatunków
dzikich ex situ. Jego celem jest możliwość kontrolowania stanu zdrowia zwierząt żyjących w niewoli poprzez rejestrację i identyfikację poszczególnych zwierząt oraz sprawdzanie ich stanu zdrowia przed transportem. Prawo o Zdrowiu Zwierząt odwołuje się do bydłowatych. Według definicji AHR „bydło” oznacza zwierzęta z gatunków zwierząt kopytnych należących do rodzajów Bison, Bos (w tym podrodzajów Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) i Bubalus (w tym podrodzaju Anoa) oraz potomstwo z krzyżówek między tymi gatunkami. Niestety nie ma kategorii „utrzymywanych dzikich zwierząt” – zwierzę może być jedynie utrzymywane albo dzikie. Niestety żubr (Bison bonaus) znajduje się grupie „bydło” czyli obejmuje go to prawo na równi z bydłem. (…)

Polska ma największą populację żubra (ponad 25%) a co drugi żubr w Unii Europejskiej żyje w naszym kraju. Z tego względu mamy bardzo duży udział w ochronie gatunku a żubry z Polski były przewożone do ponad 25 krajów. Niestety planowany transport żubrów do Szwecji został odwołany z powodu niemożności spełnienia wymogów Prawa o Zdrowiu Zwierząt.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią korespondencji:

LIST DO PANI STELLI KYRIAKIDES

STANOWISKO SMŻ I EBCC